Dự án danh mục công trình hình ảnh thực tế

Năm 2016
Địa điểm: Tòa Petro Landmark, 69 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2