Dự án biệt thự Cô Nhung

Năm 2008
Địa điểm: Đường bao biển, TP.Hạ Long
Giá trị 8 tỷ