Dự án biệt thự Anh Đại_Hạ Long

Năm 2012
Địa điểm: Đường bao biển, TP.Hạ Long
Giá trị 10 tỷ
Khách hàng: Anh Đại